หาห้องเช่า คอนโด ทุกที่ในประเทศไทย
เพื่อการท่องเที่ยว ที่พักเยอะที่สุด

วัดเขาย้อย จ.เพชรบุรี เพชรบุรี

วัดถ้ำเขาย้อยเพชรบุรี ประวัติกล่าวว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอู่ทอง (๑๘๙๓-๑๙๑๒) เคยเสด็จตั้งทัพในบริเวณถ้ำแห่งนี้ และครังเมื่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวดอยู่นั้น ก่อน พ.ศ.๒๓๙๔ พระองค์ได้เสด็จธุดงวัตรมาปักกลด วิปัสสนาที่หน้าเขาย้อย และทรงมาประทัพนั่งกรรมฐานในถ้ำเข้าย้อยภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปปางต่างๆนอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และมีช่องเล็กๆ ด้านบนมีแสงสว่างส่องลงมาในถ้ำได้ ซึ่งตั้งชื่อต่างๆตามลักษณะที่เห็น เช่น ถ้ำดาว ถ้ำพระจันทร์ เป็นต้น

มาเที่ยวใน วัดเขาย้อย จ.เพชรบุรี ที่พักแนะนำใน เพชรบุรี สำหรับท่าน
ดีมาก 19 รีวิว
เพชรบุรี ประเทศไทย
ห้องพักสำหรับ คน
ดีมาก 19 รีวิว
เพชรบุรี ประเทศไทย
ห้องพักสำหรับ 2 คน
ดีมาก 19 รีวิว
เพชรบุรี ประเทศไทย
ห้องพักสำหรับ 2 คน
ดีมาก 19 รีวิว
เพชรบุรี ประเทศไทย
ห้องพักสำหรับ 2 คน

แนะนำสถานที่เที่ยว - ค้นหาห้องพักทั่วประเทศไทย - ค้นหาห้องพักราคาถูกที่สุด
Copyright © 2017 789room.com All rights reserved.